หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
  คณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้อง  
   
  คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
 
 
คุณอภิชาติ ผึ้งน้อย
รองประธาน
  คุณนเรศ พูลศรี
รองประธาน
 

คุณพิเชษฐ์ ปรีเปรม
เลขานุการ

  คุณจัตวา เตชะโกสิต
เหรัญญิกและผู้ดำเนินการ
 
คุณสมบูรณ์ ผาติพิพัฒน์
กรรมการ
  นพ.สุรศักดิ์ อำมาตย์โยธิน
กรรมการ
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com