หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
นักเรียนกองทุนพี่ดูแลน้อง รับทุนประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 15 มิถุนายนนี้
 

รางวัลครูดีเด่นกองทุนพี่ดูแลน้อง "เรือจ้างลำแกร่งในบึงบัว" ปีการศึกษา 2558
ครูเสาวลักษณ์ สร้อยโมรา
ครูสมชาคิ พิทักษ์วงศ์
รางวัลเงินสดท่านละ 5,000.00บาท

สนับสนุนนักเรียนชมรม Pk Station ทั้งเงินทุนอาหารกลางวันนักเรียน เงินทำกิจกรรม และค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาให้กับนายเปรมอุดม ชุมทองมา นักเรียนชั้น ม.3 และนายอุดมเอก ชุมทองมา นักเรียนชั้น ม.5 คนละ 2,500บาท ต่อเดือน

มอบทุนอาหารกลางวัน ทุนเรียนดี ทุนลูกกตัญญู ทุนเด็กพิเศษ ของกองทุนพี่ดูแลน้อง ปีละ 8 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com