หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

โครงการ "ปันน้ำใจสู่บ้านดาว"
เพื่อจัดหาอุปกรณ ์ดนตรี กีฬา ให้นักเรียนของโรงเรียนดาราคาม
ได้ใช้ทำกิจกรรมกัน ด้วยการขอบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี

เงินที่เหลือจะทำมุ้งลวดให้ห้องนักเรียนอนุบาลต่อไป

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 044-8-07308-4

วัน เดือน ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
28-ก.ย. คุณจัตวา  เตชะโกสิต             5,000.00               5,000.00
29-ก.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข          10,000.00            15,000.00
30-ก.ย. คุณภัทระ กฤษณะการะเกตุ                 500.00            15,500.00
  คุณเทอดศักดิ์ จงยิ่งศิริ                500.00            16,000.00
12-ต.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล             5,000.00            21,000.00
18-ต.ค. คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ          50,000.00            71,000.00
  คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ             3,000.00            74,000.00
  กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ               4,800.00          69,200.00
  กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว 1 ใบ               4,700.00          64,500.00
  ฉาบ 2 คู่               4,800.00          59,700.00
  มาร์ชชิ่งเบล 4 ชุด            18,400.00          41,300.00
  เมโลเดี้ยน 6 ชุด               6,000.00          35,300.00
  กลองแขก 1 คู่               6,800.00          28,500.00
  ฉิ่ง 2 คู่                  860.00          27,640.00
  ฉาบ 2 คู่                  900.00          26,740.00
  กรับ 2 คู่                  760.00          25,980.00
  ลูกฟุตซอล จำนวน 10 ลูก               2,800.00          23,180.00
  ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 5 ลูก                 1,575.00          21,605.00
  ลูกแชร์บอล 5ลูก               1,120.00          20,485.00
  ไม้แบดบิลตัน จำนวน 10 คู่               2,500.00          17,985.00
  ไม้ปิงปอง จำนวน 4 คู่                   800.00          17,185.00
  ลูกปิงปอง 24 ลูก                  200.00          16,985.00
  เชือกกระโดด จำนวน 10 เส้น                   800.00          16,185.00
  ตาข่ายวอลเล่ย์บอล                  479.00          15,706.00
  ตะกร้อ 5 ลูก                  500.00          15,206.00
  ตาข่ายปิงปอง 2 ชุด                  580.00          14,626.00
  ตะกร้าแชร์บอล 2 ใบ                  500.00          14,126.00
5-พ.ย. ซื้อมิวร์ติดกลองใหญ่ 2 คู่               1,800.00          12,326.00
                 12,326.00
                 12,326.00
 
รวมเป็นเงิน          74,000.00          61,674.00
ยอดเงินคงเหลือ          12,326.00


1. ซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงโยธวาทิต ดังนี้
1.1กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ
1.2กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว 1 ใบ
1.3ฉาบ 2 คู่
1.4มาร์ชชิ่งเบล 4 ชุด
1.5เมโลเดี้ยน 6 ชุด

2.ดนตรีไทย
2.1กลองแขก 1 คู่
2.2ฉิ่ง 2 คู่
2.3ฉาบ 2 คู่
2.4กรับ 2 คู่

3.อุปกรณ์กีฬา
3.1ลูกฟุตซอล จำนวน 10 ลูก
3.2ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 5 ลูก
3.3ลูกแชร์บอล 5 ลูก
3.4ไม้แบดมินตัน จำนวน 10 คู่
3.5ไม้ปิงปอง จำนวน 4 คู่
3.6เชือกกระโดด จำนวน 10 เส้น
3.7ตาข่ายวอลเล่ย์บอล 1 อัน
3.8ตะกร้อ 5 ลูก
3.9ตะกร้าแชร์บอล 2 ใบ
3.10ตะข่ายปิงปอง 2 ชุด

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่