หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งนี้....เพื่อน้อง" ครั้งที่2
เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนเการศึกษา กองทุนพี่ดูแลน้อง ปทุมคงคา
ณ เมเจอร์โบว์ เอกมัย
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ชิงภ้วยเกียรติยศ
ประเภททีม
พลโท ชัยชนะ  นาคเกิด อันดับที่ 1
พลอากาศตรี กิตติทัศน์  ภาเจริญ อันดับที่ 2
คุณคณิต  บุษบง อันดับที่ 3
ประเภทบุคคลชาย
รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ อันดับที่ 1
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์ อันดับที่ 2
คุณมงคล  สาริสุต อันดับที่ 3
ประเภทบุคคลหญิง
คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย  อันดับที่ 1
รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ อันดับที่ 2
ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อันดับที่ 3
ถ้วยบู้บี้ คุณสุขุม  ไชยกุล

รายรับ-รายจ่าย โบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งนี้....เพื่อน้อง" ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com