รายรับ-รายจ่าย ปี พ.ศ.2556

ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินยกมา                61,819.75                     61,819.75
  คุณสิริพร  โลหประเสริฐ                  3,000.00                     64,819.75
4-ม.ค. คุณนเรศ พูลศรี                     505.00                     65,324.75
8-ม.ค. คุณครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                     70,324.75
  พระภิกษุนักเรียนเก่าจากวัดมหาบุศย์                  7,000.00                     77,324.75
13-ม.ค. ผู้ปกครอง                  1,830.00                     79,154.75
  ค่าเดินสายไฟฟ้าในรถ                 8,000.00                   71,154.75
  แจกทุน 43 ทุน               21,500.00                   49,654.75
15-ม.ค. ให้นายยรรยง  ยืมไปชำระค่าเล่าเรียนที่ค้าง               20,000.00                   29,654.75
16-ม.ค. คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์                  1,500.00                     31,154.75
  คุณปรีชา  โรจน์ศิริสถิตย์                  3,000.00                     34,154.75
20-ม.ค. ครูธาลินี                    5,000.00                     39,154.75
  นพ.ชัยเยนทร์  รัตนวิจารณ์                10,000.00                     49,154.75
25-ม.ค. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเบญจสิริ               15,000.00                   34,154.75
31-ม.ค. ค่าติดตั้งแอร์                 2,000.00                   32,154.75
         
                   98,654.75             66,500.00                   32,154.75
กุมภาพันธ์        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินยกมา                32,154.75                     32,154.75
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                  3,000.00                     35,154.75
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                     40,154.75
2-ก.พ. ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง               10,400.00                   29,754.75
3-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00                     30,259.75
4-ก.พ. คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ                30,000.00                     60,259.75
8-ก.พ. ค่าติดตั้งระบบสายอินเตอร์เนต                 6,000.00                   54,259.75
12-ก.พ. มอบทุนครั้งที่8               21,500.00                   32,759.75
20-ก.พ. หมึกปริ้นเตอร์                    600.00                   32,159.75
23-ก.พ. พลตรีชัยชนะ  นาคเกิด                  3,000.00                     35,159.75
         
                   73,659.75             38,500.00                   35,159.75
         
เดือนมีนาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา                35,159.75                     35,159.75
  คุณสิริพร  โล่ห์ประเสริฐ                  3,000.00                     38,159.75
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                     43,159.75
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00                     43,664.75
4-มี.ค. ค่าอาหารเข้าค่าย PK station                 3,630.00                   40,034.75
14-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                   2,000.00                     42,034.75
17-มี.ค. ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ                20,000.00                     62,034.75
30-มี.ค. ผู้บริจาคในงานราตรีฯ                20,790.00                     82,824.75
         
  สรุป                86,454.75               3,630.00  
  ยอดคงเหลือยกไป                       82,824.75
         
เมษายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา                82,824.75                     82,824.75
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                  3,000.00                     85,824.75
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00                     86,329.75
6-เม.ย. ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 บริจาค                17,170.00                   103,499.75
7-เม.ย. ผู้ปกครองนักเรียน ม.4 บริจาค                14,400.00                   117,899.75
8-เม.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                   122,899.75
27-เม.ย. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย                46,000.18                   168,899.93
29-เม.ย. ผู้ปกครองนักเรียนแซมชั้น บริจาค                11,700.00                   180,599.93
30-เม.ย. เงินขายของชำร่วย                40,000.00                   220,599.93
         
                 220,599.93                          -    
  ยอดเงินสดยกไป                     220,599.93
พฤษภาคม        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา              220,599.93                   220,599.93
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                   225,599.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  2,000.00                   227,599.93
2-พ.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                  3,000.00                   230,599.93
4-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียน ม .2 บริจาค                 12,560.00                   243,159.93
  ผู้ปกครองนักเรียน ม .5 บริจาค                 13,350.00                   256,509.93
  ค่าซ่อมประตูรั้ว กระจกโรงเรียนประถมวัดธาตุทอง               14,800.00                 241,709.93
5-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 บริจาค                11,495.00                   253,204.93
  ผู้ปกครองนักเรียน ม.6 บริจาค                10,800.00                   264,004.93
7-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค                     600.00                   264,604.93
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00                   265,109.93
16-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค                  1,950.00                   267,059.93
22-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค                  7,090.00                   274,149.93
23-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00                   274,654.93
27-พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค                  2,000.00                   276,654.93
28-พ.ค. คุณชัยวัฒน์ คุณกิ่งรักษ์ เลิศวนารินทร์ บริจาค                31,000.00                   307,654.93
                        307,654.93
                 322,454.93             14,800.00  
  ยอดเงินสดยกไป                     307,654.93
         
มิถุนายน        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา              307,654.93                   307,654.93
2-มิ.ย. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ  บริจาค                  3,000.00                   310,654.93
3-มิ.ย. ครูดวงใจ   เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                   315,654.93
  นักเรียนเก่าไม่ประสงค์จะออกนาม                  5,000.00                   320,654.93
11-มิ.ย. แจกทุน 27 ทุน               13,500.00                 307,154.93
13-มิ.ย. แจกทุน 13 ทุน                 6,500.00                 300,654.93
28-มิ.ย. สนับสนุนฟุตซอล                 5,000.00                 295,654.93
29-มิ.ย. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ  บริจาค                  3,000.00                   298,654.93
  ครูสมลักษณ์  พูลสวัสดิ์                  5,000.00                   303,654.93
                 328,654.93             25,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป                     303,654.93
         
กรกฎาคม        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา              303,654.93                   303,654.93
  คุณนเรศ   พูลศรี                     505.00                   304,159.93
2-ก.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00                   309,159.93
8-ก.ค. คุณทวี  อึ้งสุภาโชค บริจาค                  5,000.00                   314,159.93
9-ก.ค. มอบทุนครั้งที่ 2 จำนวน 44 ทุน               22,000.00                 292,159.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  4,000.00                   296,159.93
         
                 318,159.93             22,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป                     296,159.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนสิงหาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา           296,159.53                 296,159.93
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 301,159.93
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                3,000.00                 304,159.93
4-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                 304,664.93
  ให้เงินสนับสนุนฟุตซอล               3,000.00               301,664.93
  ให้เงินอนุเคราะห์นักเรียนเก่า               5,000.00               296,664.93
13-ส.ค. มอบทุนครั้งที่ 3 จำนวน 46 ทุน             23,000.00               273,664.93
14-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                3,000.00                 276,664.93
16-ส.ค. นักเรียนเก่ารุ่น82             20,000.00                 296,664.93
  นักเรียนเก่ารุ่น78                2,500.00                 299,164.93
  นักเรียนเก่ารุ่น 84                3,100.00                 302,264.93
  กลุ่ม Patumkongka FC                3,000.00                 305,264.93
  รับบริจาคหน้างาน                1,318.00                 306,582.93
20-ส.ค. ร้านค้าสโมสร             50,000.00                 356,582.93
21-ส.ค. สนับสนุนการปลูกป่า               2,625.00               353,957.93
24-ส.ค. คุณสมชาย  จารุเดช(ซื้อตู้ทำน้ำเย็น)                1,009.00                 354,966.93
26-ส.ค. สนับสนุนกลุ่มPK Station               2,000.00               352,966.93
27-ส.ค. จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรอง             31,415.00               321,551.93
28-ส.ค. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์(ซื้อตู้ทำน้ำเย็น)                1,000.00                 322,551.93
29-ส.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 92(ซื้อตู้ทำน้ำเย็น)                1,000.00                 323,551.93
              390,591.53           67,040.00  
  ยอดเงินสดยกไป                   323,551.53
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนกันยายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา           323,551.53                 323,551.53
2-ก.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 328,551.53
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                3,000.00                 331,551.53
  คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                 332,056.53
3-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                3,000.00                 335,056.53
9-ก.ย. มอบทุนครั้งที่ 4 จำนวน 40 ทุน             20,000.00               315,056.53
  ซื้อตู้เย็นมอบห้องพัฒนานักเรียน               5,890.00               309,166.53
24-ก.ย. มอบทุน 1ทุน                   500.00               308,666.53
25-ก.ย. สนับสนุนกลุ่มPK Station               3,850.00               304,816.53
  รวม           335,056.53           30,240.00  
  ยอดเงินสดยกไป                   304,816.53
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนตุลาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา           304,816.53                 304,816.53
1-ต.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 309,816.53
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                3,000.00                 312,816.53
2-ต.ค. คุณนเรศ   พูลศรี                   505.00                 313,321.53
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                2,000.00                 315,321.53
12-ต.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 68                5,990.00                 321,311.53
28-ต.ค. มอบเงินให้นายอภิเดช  นาคชัง ครูช่วยฟุตซอล               6,000.00               315,311.53
  สนับสนุนนักเรียน PK Station               1,650.00               313,661.53
  รวม           321,311.53             7,650.00  
  ยอดเงินสดยกไป                   312,661.53
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนพฤศจิกายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา           313,661.53                 313,661.53
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 318,661.53
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                3,000.00                 321,661.53
  คุณWiyada Pupuangpairoj                2,000.00                 323,661.53
  คุณฉัตรชัย  บุตร์ดี             10,000.00                 333,661.53
12-พ.ย. แจกทุน42ทุน             21,000.00               312,661.53
  ยอดเงินคงเหลือ           333,661.53           21,000.00               312,661.53
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนธันวาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา           312,661.53                 312,661.53
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                3,000.00                 315,661.53
3-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                 316,166.53
4-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                3,000.00                 319,166.53
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 324,166.53
11-ธ.ค. เงินทุน 35 ทุน             17,500.00               306,666.53
  สนับสนุนนักกีฬาฟุตซอล             10,000.00               296,666.53
17-ธ.ค. ค่าอาหารนักกีฬา               2,160.00               294,506.53
  ค่าอาหารเข้าค่าย PK Station               3,600.00               290,906.53
  คุณจัตวา เตชะโกสิต                5,000.00                 295,906.53
25-ธ.ค. คุณวรเดช สุฤชุกุล                4,000.00                 299,906.53
28-ธ.ค. มอบเงินให้นายอภิเดช  นาคชัง ครูช่วยฟุตซอล               4,000.00               295,906.53
  คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                 296,411.53
              333,671.53           37,260.00  
                      296,411.53