รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี 2554

รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน มิถุนายน 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/6/2011 คุณจัตวา  เตชะโกสิต                  10,000                       10,000.00
  คุณสมศักดิ์  มหิธิธรรมธร                   6,720                       16,720.00
11/6/2011 คุณชัยวัฒน์ และคุณกิ่งรักษ์  เลิศวนารินทร์                  22,000                       38,720.00
16/6/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                    5,000                       43,720.00
  คุณปรีดา  ประภานุกุล                      800                       44,520.00
19/6/2011 พันเอกชัยชนะ  นาคเกิด                   5,000                       49,520.00
  คุณนันทกร  ไกรฤกษ์                   5,000                       54,520.00
  คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                   1,500                       56,020.00
  มอบทุนครั้งที่1 จำนวน 19 ทุน ที่อาคารสมาคมฯ                9,500.00                     46,520.00
22/6/2011 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                      200                       46,720.00
  คุณสดใส  ผึ้งน้อย                   1,000                       47,720.00
28/6/2011 คุณสุขุม  ไชยกุล                    5,000                       52,720.00
  คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ                 10,000                       62,720.00
         
  รวมเงิน            72,220.00              9,500.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                       62,720.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน กรกฏาคม 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/7/2011 ยอดเงินสดยกมา                          62,720                  62,720.00
  ไม่ทราบใครโอนมาให้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน                            2,000                  64,720.00
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                            3,000                  67,720.00
11/7/2011 คุณประสาน  สาตมาลี บริจาค $1,000                          30,000                  97,720.00
17/7/2011 คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                            1,500                  99,220.00
  คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์                            1,500                100,720.00
26/7/2011 มอบทุนครั้งที่2 จำนวน 23 ทุน ที่อาคารสมาคมฯ                     11,500.00                89,220.00
31/7/2011 คุณปรีดา  ประภานุกุล                            1,000                  90,220.00
  รวมเงิน                   101,720.00                   11,500.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                  90,220.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน สิงหาคม 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/8/2011 ยอดเงินสดยกมา                    90,220                       90,220.00
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                      3,000                       93,220.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                         505                       93,725.00
6/8/2011 คุณจัตวา  เตชะโกสิต                      2,500                       96,225.00
  นักเรียน PK Station ไปอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ               2,500.00                     93,725.00
7/8/2011 คุณปรีดา  ประภานุกุล                      3,500                       97,225.00
16/8/2011 คุณประเสริฐ  ชัยเขื่อนขันธ์                      2,000                       99,225.00
23/8/2011 มอบทุนครั้งที่3 จำนวน 25 ทุน ที่อาคารสมาคมฯ             12,500.00                     86,725.00
26/8/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                         503                       87,228.00
  รวมเงิน          102,228.00           15,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                         87,228.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน กันยายน 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/9/2011 ยอดเงินสดยกมา                   87,228                   87,228.00
2/9/2011 คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000                   90,228.00
7/9/2011 คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                     1,500                   91,728.00
16/9/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                        505                   92,233.00
20/9/2011 มอบทุนครั้งที่  4 จำนวน 25 ทุน ที่อาคารสมาคมฯ           12,500.00                 79,733.00
24/9/2011 คุณจัตวา  เตชะโกสิต                     1,500                   81,233.00
  ค่าอาหารและค่าเดินทางนักเรียนไปแข่งขัน โครงการคุณธรรม2วัน              1,500.00                 79,733.00
  รวมเงิน            93,733.00         14,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                     79,733.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน ตุลาคม 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/10/2011 ยอดเงินสดยกมา                    79,733              79,733.00
7/10/2011 คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                      3,000              82,733.00
29/10/2011 คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                      3,000              85,733.00
  รวมเงิน             85,733.00                            -    
  ยอดเงินคงเหลือ                85,733.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน พฤศจิกายน 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/11/2011 ยอดเงินยกมา                  85,733            85,733.00
  คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                    1,500            87,233.00
  คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์                    1,500            88,733.00
2/11/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                       505            89,238.00
17/11/2011 คุณจัตวา  เตชะโกสิต                    1,000            90,238.00
  เงินสนับสนุนนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรมที่จันทบุรี                 1,000.00          89,238.00
23/11/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                       505            89,743.00
26/11/2011 คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                    1,500            91,243.00
  มอบทุนครั้งที่ 5 จำนวน 25ทุนๆละ1,000บาท               25,000.00          66,243.00
  รวมเงิน          92,243.00            26,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือ              66,243.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน มิถุนายน 2554      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/12/2011 ยอดเงินสดยกมา                  66,243                  66,243.00
  คุณสิริพร โลห์ประเสริฐ                     3,000                  69,243.00
8/12/2011 คุณนเรศ  พูลศรี                        505                  69,748.00
  มอบทุนครั้งที่ 5 จำนวน 25ทุน              12,500.00                57,248.00
  เงินสนับสนุนนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรม                1,000.00                56,248.00
  คุณจัตวาบริจาค                     1,500                  57,748.00
  รวมเงิน             71,248.00            13,500.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                    57,748.00