ยินดีต้อนรับ

พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง

                                                         ประกาศ ......ขอขอบคุณ ท่านผู้บริจาคร่วมโครงการ "พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง"  ดังนี้  คุณสมพงษ์  ศรีวชิโรบล  รุ่น88 บริจาค 500 บาท ศิษย์ครูดวงใจ รุ่น89 บริจาค 15,000บาท คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์ รุ่น74 บริจาค 1,074บาท คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์ รุ่น 84 บริจาค 1,000บาท คุณพิพัฒน์  อนุสิฏฐกุล รุ่น 74 บริจาค 2,000 บาท คุณสุขุม  ไชยกุล รุ่น74 บริจาค 2,000.บาท นักเรียนเก่ารุ่น74 บริจาค 1,000.บาท ครอบครัวเลิศชัยวรกุล บริจาค 10,000.บาท คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข บริจาค 20,000.บาท ท่านผู้บริจาคให้กองทุนพี่ดูแลน้องเดือน มีนาคม คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล บริจาค 3,000.บาท

กองทุนบัวบาน

สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา        โรงเรียนปทุมคงคา       โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

เชิญบริจาคร่วมสร้างพระประธานประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา