ยินดีต้อนรับ

 

"กลิ้งนี้....เพื่อน้อง"  พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง

 

                                                         ประกาศ ......รับทุนประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน หลังเลิกแถวอบรมเช้า หน้าห้องสมุด ป.อ.ปยุตฺโต

กองทุนบัวบาน     กองทุนเพื่อนปทุมคงคา74  งานเพื่อนกัน 42ปีปทุมคงคา 74

นักเรียนเก่าปทุมคงคา        โรงเรียนปทุมคงคา       โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

เชิญบริจาคร่วมสร้างพระประธานประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา