หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรนักเรียนปทุมคงคา ณวัดปทุมคงคา

กลิ้งนี้....เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

นักเรียนทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง รับทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ หลังเลิกแถวอบรมเช้าหน้า ห้องสมุด ป.อ. ปยุตฺโต
ทุนอาหารกลางวัน 39 ทุนๆละ 600 บาทเป็นเงิน 23,400บาท
ทุนเรียนดี 2 ทุนๆละ 3,000บาทเป็นเงิน 6,000บาท
ทุนลูกกตัญญู 2 ทุนๆละ 3,000บาท เป็นเงิน 6,000บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุนๆละ 2,500บาทเป็นเงิน 5,000บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,400บาท
หมายเหตุ นักเรียนบางคนไปเข้าค่าย ได้ฝากให้ครูรับแทน
 
ความเป็นมาของกองทุนพี่ดูแลน้อง

เพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74 เห็นว่าควรมาดูแลน้องๆของพวกเรามากขึ้น  เมื่อปรึกษาเรื่องทุนอาหารกลางวันน้องๆ   พลโทชัยชนะ นาคเกิด ได้ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน โดยให้ทุนคนละ 500 บาทต่อเดือน ปีหนึ่งให้ 8 เดือน ถ้านักเรียนมีผลเรียนไม่ตกจากเกรดที่กำหนดคือ 2.5 และความประพฤติไม่เสื่อมเสียจะได้รับทุนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ยกเว้นเดือนตุลาคมและปิดเทอม) งดให้เพราะไม่ได้มาเรียน และท่านกรุณาบริจาคเป็นการเริ่มต้น 5,000บาท และมีพี่น้องนักเรียนเก่า ครู ผู้ปกครอง ร่วมบริจาค เปิดรับสมัครนักเรียนทุนแล้ว รับสมัครทุกวันที่1-10 ของทุกเดือน และจะมอบทุนประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน

สามารถบริจาคได้ที่ กรรมการทุกท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย เลขที่ 063-0-28897-5

ทุนอาหารกลางวันพี่ดูแลน้อง

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เกรด 2.5 ขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
2.ฐานะยากจน

ทุนเรียนดี "ทุนลูกพระพุทธมหาชนก" 

วัตถุประสงค์

เป็นเงินทุนเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย สำหรับนักเรียนปทุมคงคา  ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่เกรด 3.90 ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีน้ำใจช่วยเหลือครู เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ให้ทุนปีละ 10,000.00บาท โดยแบ่งรับเป็นรายเดือนๆละ 1,000.00บาทตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงมกราคม ยกเว้นเดือน ตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 3,000.00 บาท จนจบการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา มีข้อแม้ว่าผลการเรียนห้ามต่ำกว่าเกรด 3.90 และไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติ เพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนทันที

วิธีการขอรับทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง

1. รับใบสมัครขอรับทุนได้ที่ .............ห้องโยธวาทิตนรินทร์สุขสันติ ข้างอาคาร 6

2. กรอกใบสมัคร และให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองลงนามรับรอง

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผลการเรียนของปีที่ผ่านมา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆ

4. การตัดสินให้ทุนหรืองดให้ทุนเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้องโดยเด็ดขาด

แหล่งที่มาของเงินทุน

รับบริจาคจาก ครูเก่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่าปทุมคงคา หรือผู้มีจิตศรัทธา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com