เชิญบริจาคร่วมสร้างพระประธานประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

กองทุนบัวบาน

 

กองทุนพี่ดูแลน้อง ปทุมคงคา

ยินดีต้อนรับ

             สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา        โรงเรียนปทุมคงคา       โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

       บทความ "เราชาวปทุม"