ยินดีต้อนรับ

พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง

                                                         ประกาศ ......ขอขอบคุณ ท่านผู้บริจาคร่วมโครงการ "พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง"  ดังนี้  คุณสมพงษ์  ศรีวชิโรบล  รุ่น88 บริจาค 500 บาท ศิษย์ครูดวงใจ รุ่น89 บริจาค 15,000บาท คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์ รุ่น74 บริจาค 1,074บาท คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์ รุ่น 84 บริจาค 1,000บาท คุณพิพัฒน์  อนุสิฏฐกุล รุ่น 74 บริจาค 2,000 บาท

กองทุนบัวบาน

สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา        โรงเรียนปทุมคงคา       โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

เชิญบริจาคร่วมสร้างพระประธานประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา