ยินดีต้อนรับ

 

                                                         ประกาศ ......นักเรียนปทุมคงคาที่จะขอรับทุนของกองทุนพี่ดูแลน้องประจำปีการศึกษา 2558 ขอรับใบสมัครขอทุนได้ที่ ครูสุดสาคร ราโชทรหรือโหลดได้ที่ www.patumkongka.net/The applications.pdf กรอกใบสมัครแล้วส่งภายใน วันที่ 31 พฤษภาคมเพื่อรับทุนเดือนแรกในเดีอนมิถุนายน

กองทุนบัวบาน      กองทุนปทุมคงคา 74   พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้น้อง

สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา        โรงเรียนปทุมคงคา       โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

เชิญบริจาคร่วมสร้างพระประธานประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา